Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทได้ติดตั้งคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน และประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น หากท่านประสงค์ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการติดตั้งคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน

Cookie Policy

ADVANCEPREFAB COMPANY LIMITED (the “Company”) would like to inform you that the Company’s website implements Cookies and other related technologies on your web browser and your internet-connected devices to recognize the preferences on the internet usage and your data. Therefore, by continuing browsing our website, you are consenting to the Company to install Cookies on your web browser or devices.

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์กลุ่มข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลด และอาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่าน โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง บริษัท อาจจะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

(ก.) อินเตอร์เน็ตโดเมน และ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท

(ข.) ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ โครงสร้าง และระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท

(ค.) ข้อมูลเพื่อการระบุยืนยันตัวตน วันที่ และเวลาที่ท่านเข้า อออกเว็บไซต์ของบริษัท

(ง.)  ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท และ

(จ.) หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

 

What are Cookies

​Cookies are small text files of information which are downloaded and may be stored on any of your web browsers and/or devices that can later be read by the server – like a memory for a web page. When you visit the Company’s website, we may collect information from you though cookies as follows;

​​​

  1. a)​The internet domain and IP address from where you access the Company’s website;
  2. b)​The type of browser software, configuration and operating systems used to access the Company’s website
  3. c)The identity verification data and time you access and exit the Company’s website;
  4. d)If you link to the Company’s website from another website, the address of that website will be recorded; and
  5. e)The website pages you access, visit and exit the website from, content viewed and duration of visits.

​​​​

การใช้งานคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคุกกี้ ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของบริษัท ดังต่อไปนี้

​​​

Use of Cookie

The web user can choose following Cookies upon the Company’s objectives in collecting information as follows;

​​

(ก.) ​คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์นี้ได้

  1. a)Always Active: These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these Cookies, but some parts of the site will not then work. These Cookies do not store any personally identifiable information

 

(ข.) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

  1. b)Analytic Cookies: These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these Cookies, we will not know when you have visited our site.

​​​​

(ค.) คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

  1. c)Targeting cookies: These cookies may be set through our site by our advertising partners on the Company’s website. They record your visit to our website, the pages you have visited and the links you have followed. The Company use this information to make our website and the advertising displayed on it more relevant to your interests. The Company may also share this information with third parties for this purpose. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

 

(ง.) ​คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัท หรือ
ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

  1. d)Functionality cookies: These cookies may be set by the Company or by third party providers whose services we have added to our pages. They enable the Website to operate in accordance with your preferences, for example, to recognize your username and remember how you customized the site during future visits. If you do not allow these cookies, then some or all of these services may not function properly.

 

โปรดทราบว่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท จัดการโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอก เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

 

Please note that Cookies on the Company’s website are managed by providers of external websites like web traffic analysis services. You should refer to Cookie and Privacy Policies for information about how they may use your information.

 

ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

The Company cannot control data usage by the third party, you can see the Privacy Policy and Cookies Policy of third party which is different from the Company’s website, by visiting third party website.

 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ประกาศคุกกี้ฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Change of the Cookie Policy

To comply with regulations, this cookie policy may be updated from time to time. As a result, we strongly advise you to review these terms to ensure that you are aware of any changes.

This Cookie Notice last updated on  May 31 , 2022