คานคอนกรีตหล่อสำเร็จ

คานคอนกรีตอัดแรง (Precast Prestressed Beams)

คานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ

คานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ  มีหลายรูปทรงเพื่อให้สอดคล้องแก่การใช้งานในระบบอาคารแต่ละประเภท ได้แก่ I-Beam, L-Beam, T-Beam ใช้ประกอบกับระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ (Double T) การใช้งานและแรงกระทำสามารถออกแบบได้ตามการใช้งานของอาคารและความต้องการของลูกค้า I-Beam, Rectangular Beam ใช้ประกอบกับระบบคานหลังคาคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ (Fly, Light, and Gable)

Product