คอนกรีต Segment อุโมงค์ (Precast Segment Tunnel Lining)

Precast Segment Tunnel Lining

Segment อุโมงค์ (Precast Segment Tunnel Lining) 

ทางบริษัทฯสามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนของ Primary Lining สำหรับเจาะอุโมงค์ โดยใช้ Tunnel Boring Machine (TBM) เช่น Standard segment, Tapered segment และ Steel segment

Product